ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Σύμφωνα με την Π.Υ.Σ. 6 14/2/2012 (Άρθρο 2 παρ. 4), Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ή Διαιτητικές Αποφάσεις, που έχουν λήξει κατά την ημερομηνία 14/2/2012, εξακολουθούν να ισχύουν επί τρίμηνο, ήτοι μέχρι 14/5/2012.

 Συνέπεια αυτού είναι, κατά την Π.Υ.Σ., οι εργοδότες, που δεσμεύονται είτε ως μέλη εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν τις Συλλογικές Συμβάσεις που έχουν λήξει είτε επειδή αυτές έχουν κηρυχθεί υποχρεωτικές (όχι όλοι οι εργοδότες αλλά ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ) και δεν έχει υπογραφεί νέα Σ.Σ.Ε. μέχρι 14/5/2012, έχουν τη δυνατότητα ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ να περικόπτουν τα επιδόματα που προβλέπονται από αυτές, εκτός από τα α) Ωρίμανσης, β) Σπουδών, γ) Τέκνων, δ) Επικίνδυνης εργασίας.

 Η περικοπή των επιδομάτων μπορεί να γίνει είτε άμεσα είτε στο μέλλον, εφόσον έχει γίνει από τον εργοδότη σχετική επιφύλαξη.

 Για λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας της εταιρείας www.pim.gr

 

0

Μηνιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συν ΕΡΓΑΣΙΑ Μηνιαίο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Συν ΕΡΓΑΣΙΑ

Τιμή: €0.00
ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016 (Νέο) ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ 2016 (Νέο)

Τιμή: €50.00
ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Νέο) ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Νέο)

Τιμή: €45.00
Index Index

Τιμή: €50.00
ΟΔΗΓΩΝ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚ/ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛ - ΥΓΡΑΕΡ Ο.Χ.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  (210 88 14 922  ; 210 88 15 393   Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 ( 2310 517 128 ; 2310 517 119


Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2007

Αρ. Πρωτ.: 1973

Προς:

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία, Σωνιέρου 18 & Κ. Παλαιολόγου, 104 38 Αθήνα

2. Πανελλαδική Ομοσπονδία Βυτιοφόρων Υγρών Καυσίμων, Ηφαίστου 12 & Φωτοπούλου 6, Σκαραμαγκάς

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

44/2007

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας»

Σήμερα, την 26/11/2007, ο κατά τα Ν. 1876/90 Μεσολαβητής - Διαιτητής Θεόδωρος Κουτρούκης, που αναδείχθηκα με κλήρωση Διαιτητής (15.11.2007) στην υπόθεση αυτή σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και τον Κανονισμό Καταστάσεως Μεσολαβητών Διαιτητών του Ο.ΜΕ.Δ. προκειμένου να επιλύσω τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας, ανέλαβα κανονικά τα καθήκοντά μου (19.11.2007) και κάλεσα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παραστούν με τους νομίμως εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους στη σχετική διαπραγμάτευση. Ειδικότερα, ορίστηκε μία (1) κοινή συνάντηση των μερών (21.11.2007), στην οποία προσήλθαν οι εκπρόσωποι της εργοδοτικής και της εργατικής πλευράς.


Αφού έλαβα υπόψη μου


ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στους όρους αυτής της απόφασης υπάγονται οι Οδηγοί Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως , σύμφωνα με τις νόμιμες προϋποθέσεις, οι απασχολούμενοι σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας.

Άρθρο 2

Βασικοί Μισθοί

Τα κατώτατα όρια των βασικών μισθών των εργαζομένων που υπάγονται στην απόφαση αυτή, καθορίζονται από 12.9.2007 και από 1.1.2008 (στήλη I και II αντίστοιχα), όπως κατωτέρω:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

(Στήλη Ι)                      (Στήλη ΙΙ)

ΕΤΗ                            Μισθός από               Μισθός από

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ              12/9/2007 (€)             1/1/2008 (€)

0-3                              752,21                        774,78

3-6                              780,03                        803,43

6-9                              804,64                        828,78

9-12                            848,51                        873,97

12-15                          882,75                        909,23

15-18                          906,29                        933,48

18-21                          936,25                        964,34

21-24                          967,28                        996,30

24-27                          997,24                        1027,16

27 -30                         1018,64                      1049,20

30-33                          1046,46                      1077,86

33-35                          1066,79                      1098,80

Άρθρο 3

Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας

Από 1.1.2008 αυξάνεται το επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας στους Οδηγούς που απασχολούνται στη μεταφορά καυσίμων από εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίων, από 20% σε 21,5%. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του αντίστοιχου βασικού μισθού του άρθρου 2 της παρούσης.

Άρθρο 4

Γενικοί Όροι

1.Ευνοικότεροι όροι εργασίας ατομικών συμβάσεων εργασίας, περιλαμβανομένων και των αποδοχών, εξακολουθούν να ισχύουν.

2.Ρυθμίσεις προηγούμενων συλλογικών ρυθμίσεων που δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται με τους όρους αυτής της διαιτητικής απόφασης, εξακολουθούν να ισχύουν με εξαίρεση το άρθρο 4 της από 5/10/1966 ΣΣΕ.

Άρθρο 5

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας  αρχίζει από 12.9.2007, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ


 

 

Χρονικά Όρια Ισχύος - Υποχρεωτικές Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΡΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΣΕ-ΔΑ-ΚΥΑ

μετά την Π.Υ.Σ. 6/28-2-2012

Για να δείτε τις Σ.Σ.Ε. από το γράμμα  Α-Κ   Πατήστε εδώ

Για να δείτε τις Σ.Σ.Ε. από το γράμμα  Λ- Ω   Πατήστε εδώ

 

 

Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών
και Ασφαλιστικών θεμάτων
φιλοδοξούμε να παρέχουμε έγκαιρα και
υπέυθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες
σε αυτόυς τους τομείς.

Για πολλά χρόνα τώρα εμείς οι
άνθρωποι της ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ,
προσωπικό και ειδικοί συνεργάτες
μελετούμε, ταξινομούμε, αναλύουμε...

© 2014 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ All rights reserved Designed by addit