Μοιραστείτε το

Άρθρο: Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. του e –ΕΦΚΑ μισθωτού υπαγόμενου υποχρεωτικά στην επικουρική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.  ο  οποίος απασχολείται με ειδικότητα η οποία  από 01/01/2012  εξαιρέθηκε από τα ΒΑΡΕΑ*.


Η απεικόνιση της ασφάλισης στην υποβαλλόμενη στον e-ΕΦΚΑ   Α.Π.Δ. μισθωτού  ο οποίος  από 01.01.2022 και εφεξής αναλαμβάνει  για πρώτη φορά ασφαλιστέα εργασία - απασχόληση ή αποκτά ασφαλιστέα ιδιότητα  υπαγόμενου υποχρεωτικά στην  επικουρική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. και ο οποίος απασχολείται με ειδικότητα η οποία  από 01/01/2012  εξαιρέθηκε από τα ΒΑΡΕΑ* και για την ασφάλιση του οποίου (εφόσον δεν υπάγεται στην επικουρική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.)  γίνεται  χρήση της ειδικής περίπτωσης 21 (εξαιρούμενοι από την προστασία του Κ.Β.Α.Ε.) προκειμένου να προκύπτει Πακέτο Κάλυψης που να μην εμπεριέχει εισφορά για τον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ  θα πρέπει για τους υπαγόμενους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Τ.Ε.Κ.Α.  να γίνεται με τη χρήση της ειδικής περίπτωσης 43 [εξαιρούμενοι συνδυασμού επικουρικής κάλυψης (9) και βαρέων (21)] προκειμένου να προκύπτει Π.Κ. που να μην εμπεριέχει ούτε εισφορά για τον κλάδο των ΒΑΡΕΩΝ  ούτε εισφορά για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης.


Η χρήση της ειδικής περίπτωσης 43 [εξαιρούμενοι συνδυασμού επικουρικής κάλυψης (9) και βαρέων (21)]  θα αφορά τους μισθωτούς που  για επικουρική ασφάλιση υπάγονται υποχρεωτικά στο Τ.Ε.Κ.Α. και οι οποίοι δεν υπάγονται στα ΒΑΡΕΑ λόγω απασχόλησης με ειδικότητα η οποία  01/01/2012  εξαιρέθηκε από τα ΒΑΡΕΑ*.

Για τους ασφαλισμένους που δεν υπάγονται υποχρεωτικά στην επικουρική ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. θα πρέπει να συνεχίσει να γίνεται χρήση της ειδικής περίπτωσης 21 (εξαιρούμενοι από την προστασία του Κ.Β.Α.Ε.).


Η απεικόνιση στην διακριτή Α.Π.Δ. (2η Α.Π.Δ.- Τ.Ε.Κ.Α.) της επικουρικής ασφάλισης του μισθωτού που υποχρεωτικά υπάγεται στο Τ.Ε.Κ.Α. θα γίνεται κατά τα γνωστά (σχετικό το αναλυτικό άρθρο περί προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνισης στις  Α.Π.Δ. της ασφάλισης μισθωτών  που για τον κλάδο της επικουρικής ασφάλισης υπάγονται στο Τ.Ε.Κ.Α. που δημοσιεύσαμε στο ηλεκτρονικό περιοδικό συνεργασία του μηνός Μαρτίου 2022).


*Για τις ειδικότητες που από 01/01/2012 εξαιρέθηκαν από την προστασία του ΚΒΑΕ η εξαίρεση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο μισθωτός που απασχολείται  με ειδικότητα που από 01/01/2012 εξαιρέθηκε από τα ΒΑΡΕΑ  ΔΕΝ συμπλήρωνε  μέχρι 31/12/2011  τις ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τον Κ.Β.Α.Ε. (3600 ημέρες οι παλιοί ασφαλισμένοι- 3375 οι νέοι ασφαλισμένοι) σε περίπτωση που συμπλήρωνε  τις προαναφερθείσες  προϋποθέσεις συνταξιοδότησης κατά τον Κ.Β.Α.Ε.  πρέπει να συνεχίσει να ασφαλίζεται στα ΒΑΡΕΑ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

Copyright 2022 ΠΙΜ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή