Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14-5-2024 Εγκύκλιος 24 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 679812 Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 5078/2023

ΘΕΜΑ: Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα τέκνα σύμφωνα με το άρθρο 119 του Ν. 5078/2023

10-5-2024 Απόφαση Αρ. οικ.133692 ΦΕΚ Β΄2724 Απόφαση Αρ. οικ.133692 ΦΕΚ Β΄2724 Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και παροχών κάλυψης πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζον

ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθένειας των πολιτών τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς.

30-4-2024 Γεν Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 631935 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., από 01.01.2017, σύμφωνα με τον ν.4387/2016, όπως ισχύει

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον κλάδο ασθένειας ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., από 01.01.2017, σύμφωνα με τον ν.4387/2016, όπως ισχύει

24-4-2024 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 603835 Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2024 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

ΘΕΜΑ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2024 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

23-4-2024 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.598105 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2024

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2024

19-4-2024 Εγκύκλιος 23 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 583348 Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ με οφειλές έως 100€

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ με οφειλές έως 100€

18-4-2024 Απόφαση Αρ. 28843 ΦΕΚ Β΄2293 Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες του άρθρου 151 του ν. 5078/2023 (Α’ 211)

ΘΕΜΑ: Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες του άρθρου 151 του ν. 5078/2023 (Α’ 211)

15-4-2024 Εγκύκλιος 21 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 551084 Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα μέλη. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών

ΘΕΜΑ: Σύνταξη λόγω θανάτου σε προστατευόμενα δικαιοδόχα μέλη. Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 119 του ν. 5078/2023 με παροχή οδηγιών

15-4-2024 Εγκύκλιος 22 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 549935 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

15-4-2024 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας Αρ. Πρωτ. 28027 Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 και 156 του ν.5078/2023 (Α΄211), ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων των άρθρων 116, 117, 118, 155 και 156 του ν.5078/2023 (Α΄211), ενοποίηση των προϋποθέσεων απονομής επικουρικής σύνταξης από τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή