Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1-6-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 273007/Σ.685 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, λόγω (πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

1-6-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 273007/Σ.685 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων, λόγω (σεισμός της 7ης Ιανουαρίου 2023), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (σεισμός της 7ης Ιανουαρίου 2023), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

1-6-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.272971/Σ.684 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω (σεισμός της 28ης Δεκεμβρίου 2022), σε περιοχές της Περιφ. Ενότητας Ευβοίας

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (σεισμός της 28ης Δεκεμβρίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

1-6-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.272930/Σ.84325 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφ. εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία (πλημμύρα της 6ης Νοεμβρίου 2022), σε περιοχές της Περιφ. Ενότητας Πειραιώς της Πε

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρα της 6ης Νοεμβρίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής

31-5-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 271502/Σ.682 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφ. εισφορών των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες της 11ης Ιουνίου 2022), σε περιοχές Έβρου, Αν. Μακεδονίας και Θράκης

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικής καταστροφής (πλημμύρες της 11ης Ιουνίου 2022), σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

31-5-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 270568 Παράταση έως 30/06/2023 της προθεσμίας: • υποβολής (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθ. περιόδων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023, που αφορούν ασφάλιση ξεναγών και • καταβολής των αντίστοιχων ασφ.

ΘΕΜΑ: Παράταση έως 30/06/2023 της προθεσμίας: • υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) e-Ε.Φ.Κ.Α. μισθολογικών περιόδων Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2023, που αφορούν ασφάλιση ξεναγών και • καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών.

30-5-2023 Εγκύκλιος 33 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 268092 Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων

ΘΕΜΑ: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής Ιδιωτικών Οικοδομοτεχνικών Έργων

20-5-2023 Απόφαση Αριθμ. 51150 ΦΕΚ Β΄3419 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2023-2024, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

19-5-2023 Απόφαση Αριθμ. 50707 ΦΕΚ Β΄ 3324 Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις, έτους 2023.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις, έτους 2023.

17-5-2023 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 246813 Οδηγίες για τη διαχείριση μεταβολών στην (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ σε σχέση με την Επικουρική Ασφάλιση των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως 30/09/2022

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διαχείριση μεταβολών στην (ΑΠΔ) ΔΗΜΟΣΙΟΥ σε σχέση με την Επικουρική Ασφάλιση των Μισθωτών Μηχανικών που απασχολούνται στο Δημόσιο για μισθολογικές περιόδους από 01/01/2020 έως 30/09/2022

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή