Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ8000/οικ23638/978 .. Γνωστοποίηση διατάξεων παρ. 4 άρθρου 41 ν.4387/16 περι προσδιορισμού ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ υπαγομένων στον ΕΟΠΥΥ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ8000/οικ23638/978 .. Γνωστοποίηση διατάξεων παρ. 4 άρθρου 41 ν.4387/16 περι προσδιορισμού ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων ΟΓΑ υπαγομένων στον ΕΟΠΥΥ.
egg_f8000_23638_978.pdf
Μέγεθος:
412.37 kB
Ημερομηνία:
07 Ιουλίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 30-6-2016 - ΑΔΑ:76Γ6465Θ1Ω-Β7Λ

ΘΕΜΑ:ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ.4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 ΤΟΥ Ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α΄)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή