Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΙΚΑ Σ61/3 Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΙΚΑ Σ61/3 Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών.
egg_20_61_3_ika.pdf
Μέγεθος:
5.76 MB
Ημερομηνία:
07 Ιουλίου 2016

ΙΚΑ 6-7-2016 ΑΔΑ:ΩΠ8Υ4691ΩΓ-04Ψ

ΘΕΜΑ:Ενημέρωση περί των διατάξεων του άρθρου 94 του Ν. 4387/2016 και παροχή οδηγιών.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή