Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΟΓΑ Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών...

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΟΓΑ Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών...
egg_9_oga.pdf
Μέγεθος:
318.67 kB
Ημερομηνία:
15 Δεκεμβρίου 2016

ΟΓΑ 14-12-2016 ΑΔΑ:63ΖΜ4691ΩΔ-ΦΞΒ

ΘΕΜΑ:«Α) Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) και Β) Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν.4375/2016».

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή