Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10043/οικ58770/1442 Εφαρμογή άρθρου 36 Ν.4387/16 ..καθεστώς ασφάλισης ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της μιας επαγγ. δραστηριότητες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10043/οικ58770/1442 Εφαρμογή άρθρου 36 Ν.4387/16 ..καθεστώς ασφάλισης ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της μιας επαγγ. δραστηριότητες
egg_f10043_58770_1442.pdf
Μέγεθος:
298.77 kB
Ημερομηνία:
19 Δεκεμβρίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 19-12-2016 - ΑΔΑ:6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ

ΘΕΜΑ:«Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή