Μοιραστείτε το

ΕΓΓΡΑΦΟ 142036/0092 Οδηγίες για την εφαρμογή παρ. 2α άρθρου 8 Ν.4387/16 προσδιορισμός κρατήσεων δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων

ΕΓΓΡΑΦΟ 142036/0092 Οδηγίες για την εφαρμογή παρ. 2α άρθρου 8 Ν.4387/16 προσδιορισμός κρατήσεων δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων
egg_142036_0092.pdf
Μέγεθος:
273.88 kB
Ημερομηνία:
19 Δεκεμβρίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 19-12-2016 ΑΔΑ:ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή