Μοιραστείτε το

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/879 ΙΚΑ Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/879 ΙΚΑ Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.
egg_e40_879_ika.pdf
Μέγεθος:
601.70 kB
Ημερομηνία:
19 Δεκεμβρίου 2016

ΙΚΑ 19-12-2016 ΑΔΑ:Ψ1ΠΚ4691ΩΓ-ΗΜΜ

ΘΕΜΑ:Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή