Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΦΚΑ 9-2-2017 ΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΕΦΚΑ 9-2-2017 ΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016.
egg_5_efka.pdf
Μέγεθος:
833.02 kB
Ημερομηνία:
20 Φεβρουαρίου 2017

ΘΕΜΑ:΄Ενταξη των μισθωτών του τ.Ο.Γ.Α. στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ( Ε.Φ.Κ.Α.) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή