Μοιραστείτε το

30-5-2017 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

30-5-2017 Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας : Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.
egg_f80000_13_22702_966.pdf
Μέγεθος:
343.06 kB
Ημερομηνία:
30 Μαϊος 2017

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 4387/2016, σχετικά με την αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή