Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2011

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2/2011
eg_2_2011.pdf
Μέγεθος:
288.79 kB
Ημερομηνία:
30 Αυγούστου 2011

ΙΚΑ 12-01-2011

ΘΕΜΑ :Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) " Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης " σχετικά με τις απολαβές και τις ειδικές άδειες των αιρετών δήμων και περιφερειών.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή