Μοιραστείτε το

28-4-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/10331/525 ΦΕΚ Β΄1759 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/1771/ 07.08.2020 ΚΥΑ «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφ. εισφορών για τις επιχειρήσεις στον τριτογενή τομέα και αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφω

28-4-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/10331/525 ΦΕΚ Β΄1759 Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/1771/ 07.08.2020 ΚΥΑ «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφ. εισφορών για τις επιχειρήσεις στον τριτογενή τομέα και αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφω
fek_b_1759_2021.pdf
Μέγεθος:
137.68 kB
Ημερομηνία:
28 Απριλίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/1771/ 07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α΄ 148)» (Β’ 3371), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ’ αρ. οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673) και οικ.45214/2418/13.11.2020 (Β’ 5176) κοινές υπουργικές αποφάσεις

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή