Μοιραστείτε το

2-6-2021 Εγκύκλιος 33 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 201803 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης

2-6-2021 Εγκύκλιος 33 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 201803 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης
egg_33_efka.pdf
Μέγεθος:
371.00 kB
Ημερομηνία:
02 Ιουνίου 2021

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ( άρθρα 31-69).

 

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή