Μοιραστείτε το

27-7-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/51846 ΦΕΚ Β' 3335 Τροποποίηση της Δ.15/Δ’/οικ. 37177/1459/22-9-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός όρων υπαγωγής ..... για τις επιχειρήσεις εργοδότες των ακτοπλοϊκών μεταφορών, κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται

27-7-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/51846 ΦΕΚ Β' 3335 Τροποποίηση της Δ.15/Δ’/οικ. 37177/1459/22-9-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός όρων υπαγωγής ..... για τις επιχειρήσεις εργοδότες των ακτοπλοϊκών μεταφορών, κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται
fek_b_3335_2021.pdf
Μέγεθος:
130.08 kB
Ημερομηνία:
27 Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ. 37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για τις επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην ΝΑΤ» (Β’ 4111), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.10390/402/ 22-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1787)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή