Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

27-7-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/51848 ΦΕΚ Β΄3335 Τροποποίηση της οικ.32085/ 1771/07.08.2020 ΚΥΑ «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με

27-7-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/51848 ΦΕΚ Β΄3335 Τροποποίηση της οικ.32085/ 1771/07.08.2020 ΚΥΑ «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με
fek_b_3335_2021.pdf
Μέγεθος:
130.08 kB
Ημερομηνία:
27 Ιουλίου 2021

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/ 1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673), οικ.45214/2418/13.11.2020 (Β’ 5176) και Δ.15/Δ’/10331/525/22.4.2021 (Β’ 1759) κοινές υπουργικές αποφάσεις

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή