Μοιραστείτε το

25-11-2021 Απόφαση Δ.15/Δ'/92403 ΦΕΚ Β΄5446 Παράταση της κάλυψης από τον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021

25-11-2021 Απόφαση Δ.15/Δ'/92403 ΦΕΚ Β΄5446 Παράταση της κάλυψης από τον προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021
fek_b_5446_2021.pdf
Μέγεθος:
121.83 kB
Ημερομηνία:
25 Νοεμβρίου 2021

ΘΕΜΑ: Παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α' 256) και για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο 2021 και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/54407/2118/8-3-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α' 256)» (Β' 986), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.15/Δ'/32662/26-5-2021 (Β' 2271) και Δ.15/Δ'/57914/9-8-2021 (Β' 3792) κοινές αποφάσεις των ίδιων Υπουργών

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή