Μοιραστείτε το

1-1-2022 Απόφαση Αριθμ. 109381 ΦΕΚ Β΄6372 Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες».

1-1-2022 Απόφαση Αριθμ. 109381 ΦΕΚ Β΄6372 Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες».
fek_b_6372_2021.pdf
Μέγεθος:
539.70 kB
Ημερομηνία:
01 Ιανουαρίου 2022

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 4.000 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες (ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες».

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή