Μοιραστείτε το

11-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 43069 ΦΕΚ Β΄2295 Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σωματε

11-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 43069 ΦΕΚ Β΄2295 Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σωματε
fek_b_2295_2022.pdf
Μέγεθος:
126.93 kB
Ημερομηνία:
11 Μαϊος 2022

ΘΕΜΑ: Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) του ν. 4763/2020, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2022.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή