Μοιραστείτε το

18-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 44689 ΦΕΚ Β΄2424 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)

18-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 44689 ΦΕΚ Β΄2424 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)
fek_b_2424_2022.pdf
Μέγεθος:
134.85 kB
Ημερομηνία:
18 Μαϊος 2022

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή