Μοιραστείτε το

29-7-2022 Απόφαση Δ.16/Φ.80000/70120 ΦΕΚ Β΄ 4005 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφ. εισφορών προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επ

29-7-2022 Απόφαση Δ.16/Φ.80000/70120 ΦΕΚ Β΄ 4005 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφ. εισφορών προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επ
fek_b_4005_2022.pdf
Μέγεθος:
152.97 kB
Ημερομηνία:
29 Ιουλίου 2022

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς το Τ.Ε.Κ.Α., τον Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π., τα Ταμεία Επαγγελματικής Υποχρεωτικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ., τα υποχρεωτικής ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. εκ μετατροπής βάσει της παρ. 20 του άρθρου 6 του ν. 3029/2002 (Α' 160) και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης, πλην e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις - εργοδότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή