Μοιραστείτε το

23-11-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 552130 Παροχή διευκρινίσεων περί του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές

23-11-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 552130 Παροχή διευκρινίσεων περί του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές
egg_552130_2022_efka.pdf
Μέγεθος:
196.58 kB
Ημερομηνία:
23 Νοεμβρίου 2022

ΘΕΜΑ: Παροχή διευκρινίσεων περί του χρόνου παραγραφής των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή του με α. π. 384846/01.10.2021 Γενικού Εγγράφου του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μητέρων-μισθωτών ασφαλισμένων κατά το χρόνο λήψης άδειας με αποδοχές

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή