Μοιραστείτε το

18-1-2023 Εγκύκλιος 6 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 25604 Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου που περιλαμβάνει πρόσωπα υπαγόμενα στο ΤΕΚΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3, της υπ' αριθμ. 73160/2022 Υπ. Απόφασης

18-1-2023 Εγκύκλιος 6 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 25604 Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου που περιλαμβάνει πρόσωπα υπαγόμενα στο ΤΕΚΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3, της υπ' αριθμ. 73160/2022 Υπ. Απόφασης
egg_6_2023_efka.pdf
Μέγεθος:
754.17 kB
Ημερομηνία:
18 Ιανουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για τη διενέργεια ουσιαστικού ελέγχου που περιλαμβάνει πρόσωπα υπαγόμενα στο ΤΕΚΑ, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2, του άρθρου 3, της υπ' αριθμ. 73160/2022 Υπ. Απόφασης

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή