Μοιραστείτε το

19-1-2023 Απόφαση Αριθμ. 4877 ΦΕΚ Β΄184 Παράταση της υπ' αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β' 430).

19-1-2023 Απόφαση Αριθμ. 4877 ΦΕΚ Β΄184 Παράταση της υπ' αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β' 430).
fek_b_184_2023.pdf
Μέγεθος:
148.78 kB
Ημερομηνία:
19 Ιανουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Παράταση της υπ' αρ. 5269/139/05.02.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2021 και 2022» (Β' 430).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή