Μοιραστείτε το

20-1-2023 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 7 Αρ. Πρωτ. 31432 Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφ. εισφορών συνεισπρατ. κλάδων της (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) απασχολούμενων στον ιδ. τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημ. τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξαρτήτως π

20-1-2023 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 7 Αρ. Πρωτ. 31432 Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφ. εισφορών συνεισπρατ. κλάδων της (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) απασχολούμενων στον ιδ. τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημ. τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξαρτήτως π
egg_7_2023_efka.pdf
Μέγεθος:
1.20 MB
Ημερομηνία:
20 Ιανουαρίου 2023

ΘΕΜΑ: Επέκταση, από 01.01.2023, των μειώσεων ασφαλιστικών εισφορών συνεισπραττόμενων κλάδων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α./τ. Ο.Α.Ε.Δ.) στους απασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα με μειωμένη απασχόληση και στο δημόσιο τομέα (Ι.Δ.Α.Χ. - Ι.Δ.Ο.Χ.) ανεξαρτήτως το καθεστώς απασχόλησης πλήρους ή μειωμένης. -Επαναπροσδιορισμός/Επικαιροποίηση του Ο.ΣΥ.Κ. ως προς τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) και τις Ειδικές Περιπτώσεις Ασφάλισης

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή