Μοιραστείτε το

8-3-2023 Απόφαση Αρ. 24738 ΦΕΚ Β΄1316 Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, κοινωνικών ομάδων όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρ. Προγράμματος «Ήπειρος», 2014-2020.

8-3-2023 Απόφαση Αρ. 24738 ΦΕΚ Β΄1316 Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, κοινωνικών ομάδων όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρ. Προγράμματος «Ήπειρος», 2014-2020.
fek_b_1316_2023.pdf
Μέγεθος:
507.27 kB
Ημερομηνία:
08 Μαρτίου 2023

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη της δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 20 έως 44 ετών, που ανήκουν σε περιθωριοποιημένες κοινωνικές ομάδες όπως οι Ρομά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος», της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή