Μοιραστείτε το

16-9-2023 Απόφαση Αριθμ.81680 ΦΕΚ Β΄5505 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22153/22-4-2021 υπ. απόφασης «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυ

16-9-2023 Απόφαση Αριθμ.81680 ΦΕΚ Β΄5505 Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22153/22-4-2021 υπ. απόφασης «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυ
fek_b_5505_2023.pdf
Μέγεθος:
137.62 kB
Ημερομηνία:
16 Σεπτεμβρίου 2023

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αρ. 22153/22-4-2021 υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες»» (Β’ 1729).

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή