Μοιραστείτε το

ΓΕΝ.ΕΓΓ Α02/1102/72 [10-7-2014]-Συμπλήρωση οδηγιών..

ΓΕΝ.ΕΓΓ Α02/1102/72 [10-7-2014]-Συμπλήρωση οδηγιών..
2014-ika_egraf_a02_1102_72-4691-.pdf
Μέγεθος:
231.19 kB
Ημερομηνία:
11 Ιουλίου 2014

ΙΚΑ - 11-7-2014 - ΑΔΑ: ΩΦΓΨ4691ΩΓ-ΣΛΓ

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή