Μοιραστείτε το

ΕΓΚ 48 ΙΚΑ [30-6-14] - Kατάργηση Eιδικού Βιβλίου Nεοπροσλαμβανόμενου

ΕΓΚ 48 ΙΚΑ [30-6-14] - Kατάργηση Eιδικού Βιβλίου Nεοπροσλαμβανόμενου
2014-ika-eg_48-24691-3.pdf
Μέγεθος:
1.18 MB
Ημερομηνία:
30 Ιουνίου 2014

ΙΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -30-6-2014 - ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) – Επιβολή άλλων κυρώσεων

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή