Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 / ΙΚΑ Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 / ΙΚΑ Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων.
egg_7_ika.pdf
Μέγεθος:
866.83 kB
Ημερομηνία:
17 Φεβρουαρίου 2015

ΙΚΑ 17-2-2015  ΑΔΑ:ΩΕ544691ΩΓ-ΡΑΡ

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή