Μοιραστείτε το

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)
egg_36_02_41.pdf
Μέγεθος:
255.17 kB
Ημερομηνία:
17 Φεβρουαρίου 2015

IKA 17-2-2015 ΑΔΑ:60ΨΜ4691ΩΓ-ΔΒΦ

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/2013.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή