Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80020/οικ29753/Δ15.531 ...Γνωστοποίηση ρυθμίσεων άρθρου 35 "Εφάπαξ Παροχή" ν.4387/16

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80020/οικ29753/Δ15.531 ...Γνωστοποίηση ρυθμίσεων άρθρου 35 "Εφάπαξ Παροχή" ν.4387/16
egg_f80020_29753_15531.pdf
Μέγεθος:
879.22 kB
Ημερομηνία:
07 Ιουλίου 2016

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 30-6-2016 - ΑΔΑ:7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 «Εφάπαξ παροχή» του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όπως ισχύει.

 
 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή