Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

24-5-2022 Εγκύκλιος 20 e-ΕΦΚΑ Αρ.Πρωτ. 242035 Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε: • Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) • Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) • Πρόγρ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε: • Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) • Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) • Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ. • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν προγράμματα μάθησης σε εργασιακούς χώρους

19-5-2022 Εγκύκλιος 19 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 234410 Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e–ΕΦΚΑ φορείς γ

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e–ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022.

18-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 44689 ΦΕΚ Β΄2424 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)

17-5-2022 Εγκύκλιος 16 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 186197 Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022

ΘΕΜΑ: Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022

17-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 2263/52 ΦΕΚ Β΄2378 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022

17-5-2022 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 226245 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022

ΘΕΜΑ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022

11-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 43069 ΦΕΚ Β΄2295 Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σωματε

ΘΕΜΑ: Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) του ν. 4763/2020, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2022.

5-5-2022 Απόφαση Δ.15/Δ'/39421 ΦΕΚ Β΄2159 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για τον μήνα Ιανουάριο 2022

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για τον μήνα Ιανουάριο 2022

3-5-2022 e-ΕΦΚΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2022

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2022

27-4-2022 Απόφαση Δ.15/Δ'/38535 ΦΕΚ Β΄2068 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις-εργοδότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις-εργοδότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή