Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

29-7-2022 Εγκύκλιος 30 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 355849 Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δεν συνέτρεχα

ΘΕΜΑ: Νομιμοποίηση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης: Ασφαλιστική τακτοποίηση προσώπων που καλόπιστα υπήχθησαν στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις

26-7-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 28 Αριθμ. Πρωτ. 350158 Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Προαιρετική ασφάλιση ανασφάλιστων διαζευγμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4529/2018, προκειμένου να διατηρήσουν το δικαίωμα για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ

21-7-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 26 Αριθμ. Πρωτ. 341658/Σ.476 Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών-Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών

ΘΕΜΑ: Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για την Προαιρετική Συνέχιση της Ασφάλισης ν. 4387/2016, Μη Μισθωτών, Ελεύθερων Επαγγελματιών-Αυτοαπασχολούμενων, Αγροτών

19-7-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 27 Αριθμ. Πρωτ. 336914 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α' 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 56 του ν. 4940/2022 (ΦΕΚ Α' 112) σχετικά με την χορήγηση Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και Βεβαίωσης Οφειλής για την μεταβίβαση ακινήτου ή την σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ' αυτού

14-7-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 331864 Υποβολή Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. για την ασφάλιση εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

ΘΕΜΑ: Υποβολή Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. για την ασφάλιση εργαζομένων στους Κλάδους και τους αντίστοιχους Τομείς του τ. Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας (τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

14-7-2022 Εγκύκλιος 25 e-ΕΦΚΑ Αριθμ. Πρωτ. 331712 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ 103/τ. Α/26-5-2022) που προβλέπουν την κατάργηση της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α/5-1-1999)

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 27 του Ν. 4935/2022 (ΦΕΚ 103/τ. Α/26-5-2022) που προβλέπουν την κατάργηση της διαδικασίας ακρόασης του άρθρου 46 του Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/τ. Α/5-1-1999)

13-7-2022 Απόφαση Αριθμ. 60304 ΦΕΚ Β΄3555 Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: Ψηφιακό Δωμάτιο Επικοινωνίας e-Ε.Φ.Κ.Α.

7-7-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 316652 Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α'12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φο

ΘΕΜΑ: Παράταση ισχύος της ρύθμισης του άρθρου 62 του ν. 4886/2022 (Α'12) για τη χορήγηση ειδικής άδειας ασθενείας εργαζομένων λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 και την επιδότηση της από τον ασφαλιστικό φορέα

29-6-2022 Εγκύκλιος 23 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 304616 Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 47 και 55 του ν. 4784/2021 και του άρθρου 41 του ν. 4850/2021

20-6-2022 Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 22 Αρ. Πρωτ. 285812 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή