Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

22-11-2021 Απόφαση Αριθμ. 80000/91907 ΦΕΚ Β΄5407 Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος μητρότητας από τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

12-11-2021 Εγκύκλιος Δ.15 / Δ΄ / 89955 Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου και της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου της Περιφέρειας Κρήτης

 

12-11-2021 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 460181 Ρύθμιση τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Φωκίδας.

12-11-2021 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 460127 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών στην Περιφερειακή Ενότητα Σποράδων.

10-11-2021 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 454626 Στοιχεία απασχόλησης ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου: Ιούνιος 2020

ΘΕΜΑ: Στοιχεία απασχόλησης ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου: Ιούνιος 2020

3-11-2021 Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.80000/85840/774 Σχετικά με το δικαίωμα ασφάλισης για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ των ανασφάλιστων διαζευγμένων συζύγων (παρ.4 του άρθρου 22 του ν.4529/2018)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με το δικαίωμα ασφάλισης για παροχές σε είδος από τον e-ΕΦΚΑ των ανασφάλιστων διαζευγμένων συζύγων (παρ.4 του άρθρου 22 του ν.4529/2018)

2-11-2021 Εγκύκλιος Αρ. Πρωτ. 439758/Σ.139312 Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφ. εισφορών έτους 2020, Ελ. Επαγγελματιών - Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και ασφαλισμένων με διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020, Ελ. Επαγγελματιών - Αυτοαπασχολουμένων - Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 του ν.4387/2016

26-10-2021 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 426057 Στοιχεία απασχόλησης ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου: Μάιος 2020

ΘΕΜΑ: Στοιχεία απασχόλησης ασφαλισμένων Ιδιωτικού Δικαίου: Μάιος 2020

21-10-2021 Εγκύκλιος 59 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 419899 Κοινοποίηση της διάταξης του άρθρου 72 του ν. 4837/2021 σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019

ΘΕΜΑ:  Εγκύκλιος e- ΕΦΚΑ με κοινοποίηση της διάταξης του άρθου 72 του ν. 4837/2021 σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για δεύτερο στάδιο υπαγωγής σε ρύθμιση του ν. 4611/2019

14-10-2021 Εγκύκλιος Δ.15 / Δ΄ / 78900 Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματική οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή