Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

14-6-2022 Απόφαση Αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/44/6851 ΦΕΚ Β΄2995 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ)

11-6-2022 Απόφαση οικ. 55349 ΦΕΚ Β΄2993 Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2022-2023, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και οικογενειών αυτών περιόδου 2022-2023, με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού.

2-6-2022 Απόφαση Αριθμ. 40927 ΦΕΚ Β΄2728 Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

31-5-2022 Εγκύκλιος 21 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 255067 Σύγχρονες μορφές απασχόλησης - Εργασιακή σχέση μεταξύ : Α) εργοδότη και εργαζόμενου με τηλεργασία και Β) ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Σύγχρονες μορφές απασχόλησης - Εργασιακή σχέση μεταξύ : Α) εργοδότη και εργαζόμενου με τηλεργασία και Β) ψηφιακών πλατφορμών με παρόχους υπηρεσιών

26-5-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 247092 Κωδικοποίηση για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον επικουρικό κλάδο σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016

ΘΕΜΑ: Κωδικοποίηση για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον επικουρικό κλάδο σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016

26-5-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 247203 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας

ΘΕΜΑ: Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 247203 Εθνική Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) εργατοτεχνιτών οικοδόμων και συναφών επαγγελμάτων όλης της χώρας

26-5-2022 Γεν. Έγγραφο e- ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 245839 Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών ενόψει της δημοσιοποίησης στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τον e-Ε.Φ.Κ.Α.

24-5-2022 Εγκύκλιος 20 e-ΕΦΚΑ Αρ.Πρωτ. 242035 Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε: • Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) • Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) • Πρόγρ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική τακτοποίηση στον e – Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σε: • Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) • Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) • Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ. • Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), οι οποίοι παράλληλα παρακολουθούν προγράμματα μάθησης σε εργασιακούς χώρους

19-5-2022 Εγκύκλιος 19 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 234410 Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e–ΕΦΚΑ φορείς γ

ΘΕΜΑ: Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e–ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022.

18-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 44689 ΦΕΚ Β΄2424 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ21/544/28.03.2002 υπουργικής απόφασης «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης» (Β’ 414)

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή