Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

17-5-2022 Εγκύκλιος 16 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 186197 Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022

ΘΕΜΑ: Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας μη μισθωτών ασφαλισμένων για το ασφαλιστικό έτος 2022

17-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 2263/52 ΦΕΚ Β΄2378 Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,06 έτους 2022

17-5-2022 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 226245 Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022

ΘΕΜΑ: Μείωση ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου επικουρικής ασφάλισης από 01.06.2022

11-5-2022 Απόφαση Αριθμ. 43069 ΦΕΚ Β΄2295 Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σωματε

ΘΕΜΑ: Επιδότηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο των μαθητευομένων των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α) του ν. 4763/2020, που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2022.

5-5-2022 Απόφαση Δ.15/Δ'/39421 ΦΕΚ Β΄2159 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για τον μήνα Ιανουάριο 2022

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), για τον μήνα Ιανουάριο 2022

3-5-2022 e-ΕΦΚΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2022

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2022

27-4-2022 Απόφαση Δ.15/Δ'/38535 ΦΕΚ Β΄2068 Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις-εργοδότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α., εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις-εργοδότες στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ»

26-4-2022 Απόφαση Αριθμ. 216611 ΦΕΚ Β΄1994 Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ελάχιστου αριθμού ημερομισθίων ή ελάχιστου χρονικού διαστήματος ασφάλισης, ανά ασφαλιστικό φορέα, για την ανανέωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών

22-4-2022 Απόφαση Αριθμ. 38249 ΦΕΚ Β΄2025 Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2022.

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προγράμματος διαμονής παιδιών χαμηλόμισθων εργαζομένων και ανέργων σε κατασκηνώσεις, έτους 2022.

18-4-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 179549 Παράταση έως 03/05/2022 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου

ΘΕΜΑ: Παράταση έως 03/05/2022 της προθεσμίας υποβολής Α.Π.Δ. εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων, Οικοδομοτεχνικών Έργων και Δημοσίου

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή