Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

18-4-2022 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 180302/Σ.265 Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδον

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Τρεχουσών και Καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που υπέστησαν ζημία λόγω φυσικών καταστροφών, σε περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Πελοποννήσου, Κρήτης και Κεντρικής Μακεδονίας

15-4-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ.Πρωτ. 178438 Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2022 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

ΘΕΜΑ:: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Πάσχα 2022 (Α’ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

14-4-2022 Απόφαση Αριθμ. 35129 ΦΕΚ Β΄1819 Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός της διαδικασίας καταβολής του επιδόματος εορτών Πάσχα 2022 και ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων που καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

13-4-2022 Εγκύκλιος 15 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 173231 Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των αθλητών/τριών σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, για τον κίνδυνο ατυχήματος

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση στον e – Ε.Φ.Κ.Α., των αθλητών/τριών σωματείων που συμμετέχουν σε ερασιτεχνικά πρωταθλήματα εθνικών κατηγοριών ομαδικών αθλημάτων, για τον κίνδυνο ατυχήματος

12-4-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 170006 Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τον e-ΕΦΚΑ ναυτιλιακών επιχειρήσεων υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975.

ΘΕΜΑ: Πιστοποιητικό εκπλήρωσης υποχρεώσεων προς τον e-ΕΦΚΑ ναυτιλιακών επιχειρήσεων υπαγόμενων στις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975.

8-4-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 160996 Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

ΘΕΜΑ: Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

7-4-2022 Εγκύκλιος 13 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 158719 Κοινοποίηση του αρθρ. 23 του Ν. 4892/2022 περί επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν. 4892/2022 περί δυνατότητας επιλογής του φορέα στον οποίο θα αξιοποιηθεί ο χρόνος ασφάλισης από 1.1.2017 στον e-ΕΦΚΑ των υπαγόμενων μέχρι 31.12.2016 με την αυτή ιδιότητα σε δύο φορείς

6-4-2022 Εγκύκλιος 14 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 160679/Σ.47922 Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής Μη Μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εγγραφής και υπαγωγής Μη Μισθωτών στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ

4-4-2022 Εγκύκλιος 12 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 156169/Σ233 Κοινοποίηση διατάξεων: α) του Δευτέρου βιβλίου «Πτώχευση» του ν.4738/2020 β) ... σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων λόγω απαλλαγής του οφειλέτη και των διατάξεων ευθύνης των συνδίκων/διαχ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων: α) του Δευτέρου βιβλίου «Πτώχευση» του ν.4738/2020 β) των διατάξεων της υπ’ αρ. 44510 ΕΞ 2021/ 12-4-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 1516) σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής απαιτήσεων λόγω απαλλαγής του οφειλέτη και των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ’ αρ. 65118/6-9-2021 (ΦΕΚ Β’ 4217) Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την έκταση της ευθύνης των συνδίκων/διαχειριστών αφερεγγυότητας των νομικών προσώπων τα οποία έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση.

4-4-2022 Εγκύκλιος 11 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 155264/Σ.230 Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων

ΘΕΜΑ: Ασφάλιση μελών Ενεργειακών Κοινοτήτων

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή