Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

18-8-2021 Εγκύκλιος Δ.15 / Δ΄ / 59962 Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Κρήτης

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Κρήτης

18-8-2021 Εγκύκλιος Δ.15 / Δ΄ / 59952 Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Κρήτης

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Κρήτης

18-8-2021 Εγκύκλιος Δ.15 / Δ΄ / 59933 Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση πληγείσας από φυσική καταστροφή περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

18-8-2021 Απόφαση Αριθμ. Α.1187 ΦΕΚ Β΄3817 Τροποποίηση αποφάσεων περί παράτασης και αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών λόγω πυρκαγιάς στις 03-08-2021.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση των υπό στοιχεία Α.1183/2021 (Β’ 3743) και Α.1184/2021 (Β’ 3742) αποφάσεων περί παράτασης και αναστολής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στο Δήμο Μαντουδίου -Λίμνης - Αγίας Άννας και στο Δήμο Ιστιαίας - Αιδηψού αντίστοιχα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις περιοχές στις 03-08-2021.

17-8-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/57914 ΦΕΚ Β΄3792 Παράταση της κάλυψης από τον προϋπολογισμό, των ασφ. εισφορών για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, και για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 ....

ΘΕΜΑ: Παράταση της κάλυψης από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών για καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2021 και τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/54407/2118/8-3-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης βάσει του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α’ 256)» (Β’ 986), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/32662/26-5-2021 (Β’ 2271) κοινή απόφαση των ίδιων Υπουργών

13-8-2021 Απόφαση Αριθμ. Δ.15/Δ760167 ΦΕΚ Β΄ 3744 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων με επαγγελματική εγκατάσταση ή

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους λοιπούς φορείς υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

9-8-2021 Γεν. Έγγραφο 301553 Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2021 (Β' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

ΘΕΜΑ: Καταβολή Αδειοδωροσήμου Αυγούστου 2021 (Β' Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

9-8-2021 Γεν. Έγγραφο 304000 Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α΄ 43/28.02.2020)

ΘΕΜΑ: Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας ως χρόνου ασφάλισης, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4670/20 (ΦΕΚ Α΄ 43/28.02.2020)

7-8-2021 Εγκύκλιος Δ12/59093/11436 Για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργούνται, λόγω των καιρικών συνθηκών και των πυρκαγιών, σε δομές κοινωνικής φροντίδας

ΘΕΜΑ: Για την αντιμετώπιση των έκτακτων συνθηκών που δημιουργούνται, λόγω των καιρικών συνθηκών και των πυρκαγιών, σε δομές κοινωνικής φροντίδας

2-8-2021 Εγκύκλιος 43 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 294523/Σ.510 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Ελ. Επαγγελματιών –Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 τουν.438

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2020 Ελ. Επαγγελματιών –Αυτοαπασχολουμένων – Αγροτών με παράλληλη μισθωτή εργασία και των ασφαλισμένων που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39 τουν.4387/2016.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή