Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

11-7-2019 Εγκύκλιος 41 ΕΦΚΑ Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

9-7-2019 Εγκύκλιος Δ.ΑΣΦ.235/837851/9-7-2019 Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’)

ΘΕΜΑ: Υπαγωγή των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ με δραστηριοποίηση σε περιοχές με ειδικά πληθυσμιακά κριτήρια, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 30 Α’)

9-7-2019 ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ)

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ)

9-7-2019 Εγκύκλιος ΔΙΕΙΣΦΜΜ/648/827169 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2018

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2018

8-7-2019 Εγκύκλιος 40 ΕΦΚΑ Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων

ΘΕΜΑ: Αρμοδιότητες Τμημάτων Ασφάλισης και Εισφορών Τοπικών Διευθύνσεων

4-7-2019 Γεν. Έγγραφο Δ.ΕΙΣΦ.Μ./319/821000 Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ.

ΘΕΜΑ: Μεταβολή ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑΕΠ.

4-7-2019 Εγκύκλιος 39 ΕΦΚΑ Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση ημερήσιας αποζημίωσης των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα Μαθητείας σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)

2-7-2019 Εγκύκλιος οικ. 29944/2857 Επανυπολογισμός οφειλής στα πλαίσιατου άρθρου 2 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73/2019) για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ)

ΘΕΜΑ: Επανυπολογισμός οφειλής στα πλαίσιατου άρθρου 2 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄ 73/2019) για τους ασφαλισμένους του πρώην Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (ΤΑΝΤΠ)

25-6-2019 Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στο Δήμο Ευρώτα της Π.Ε. Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν τον Ιανουάριο του 2019.

22-6-2019 Απόφαση 28153/276 Εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019 (Α΄ 89) ...περί καταβολής των εισφορών επικουρικής ασφάλισης του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝΑΚ.

ΘΕΜΑ: Απόφαση 28153/276 Εφαρμογή του άρθρου εικοστού τετάρτου του ν. 4618/2019 (Α΄ 89) ..περί καταβολής των εισφορών επικουρικής ασφάλισης του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π. ΕΘΝΑΚ.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή