Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

16-2-2018 Έγγραφο 237064 Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών

ΘΕΜΑ:Παράταση αδειών παραμονής πολιτών τρίτων χωρών

16-2-2018 Εγκύκλιος 7 ΕΦΚΑ Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 1/1/2018

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 1/1/2018

14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.3376/73 Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα - (ασφάλιση Μηχανικών- Δικηγόρων)

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση άρθρου 20 του ν.4488/2017 – Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα

14-2-2018 Εγκύκλιος Δ.15/Δ/οικ.9290/183 Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα

14-2-2018 Εγκύκλιος 31547/9662 Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την απόδοση ΑΜΚΑ σε δικαιούχους διεθνούς προστασίας και αιτούντες άσυλο

29-1-2018: Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο

ΘΕΜΑ: Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο

29-1-2018: Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ..καταβολή μειωμένης εισφοράς κλάδου σύνταξης κατά 50% ασφαλισμένων με 40 έτη ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

22-1-2018 Εγκύκλιος 3 ΕΦΚΑ ΔΑΣΦ./86/105979 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

16-1-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./7/73204 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2017.

11-1-2018 Απόφαση Δ.15-16/Φ.51010/250/7 ΦΕΚ Β΄ 14/ 10-1-18 Τροποποίηση απόφασης Υπ. Εργασίας "Οροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης"

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση του τίτλου και των διατάξεων του άρθρου 10 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ Β΄/462/17.04.2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης»

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή