Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε40/879 ΙΚΑ Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.

ΙΚΑ 19-12-2016 ΑΔΑ:Ψ1ΠΚ4691ΩΓ-ΗΜΜ

ΘΕΜΑ:Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Α42/6 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016.

ΙΚΑ 19-12-2016 ΑΔΑ:7Λ3Μ4691ΩΓ-ΠΩΖ

ΘΕΜΑ:Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2016.

ΕΓΓΡΑΦΟ 142036/0092 Οδηγίες για την εφαρμογή παρ. 2α άρθρου 8 Ν.4387/16 προσδιορισμός κρατήσεων δημοσίων λειτουργών & υπαλλήλων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 19-12-2016 ΑΔΑ:ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ

ΘΕΜΑ:Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10043/οικ58770/1442 Εφαρμογή άρθρου 36 Ν.4387/16 ..καθεστώς ασφάλισης ασφαλισμένων που ασκούν περισσότερες της μιας επαγγ. δραστηριότητες

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 19-12-2016 - ΑΔΑ:6ΦΧ3465Θ1Ω-0ΧΞ

ΘΕΜΑ:«Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΟΓΑ Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών...

ΟΓΑ 14-12-2016 ΑΔΑ:63ΖΜ4691ΩΔ-ΦΞΒ

ΘΕΜΑ:«Α) Κατ' εξαίρεση απασχόληση στην αγροτική οικονομία πολιτών τρίτων χωρών που παραμένουν στην χώρα υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 58 του ν. 4384/2016 (ΦΕΚ 78 Α΄) και Β) Προϋποθέσεις πρόσβασης στην απασχόληση των αναγνωρισμένων από την ελληνική πολιτεία ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των προσώπων στους οποίους έχει χορηγηθεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 68 έως και 71 του ν.4375/2016».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 ΙΚΑ

ΙΚΑ 6-12-2016 ΑΔΑ:79Ε94691ΩΓ-26ΤΘΕΜΑ:Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.. Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.. Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 ΟΓΑ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

ΟΓΑ 8-12-2016 ΑΔΑ:ΩΓΞ94691ΩΔ-ΩΚ0

ΘΕΜΑ:Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 ΙΚΑ Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων

ΙΚΑ 6-12-2016 ΑΔΑ:694Τ4691ΩΓ-ΥΛΒ

ΘΕΜΑ:Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων μετά την 1/5/2014 ημερομηνία ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαϊκών Λαχείων σε ιδιώτη.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Α23/268/8 Γνωστοποίηση της γνωμοδότησης 136/2016 του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας.

ΙΚΑ 15-11-2016 ΑΔΑ:794Δ4691ΩΓ-Π1Ε

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.80020/οικ.44251/Δ15.750 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 74 έως 79 και 84 του ν.4387/2016 Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 7-11-2016 - ΑΔΑ:7ΤΜ8465Θ1Ω-ΖΒ2

ΘΕΜΑ:«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 74 έως 79 και 84 του ν.4387/2016 (Α΄85) - Μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) - Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας».

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή