Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

28-11-2017 Έγγραφο Φ80020/46266/Δ15.760 : «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4488/2017, Α΄137.» ..ασφαλιστικές και συντάξιμες αποδοχές του Μ.Τ.Π.Υ.

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4488/2017, Α΄137.»

27-11-2017 Έγγραφο 4671 ΕΦΚΑ: Χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017

ΘΕΜΑ: Χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017

20-11-2017 Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ: Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. , όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016

ΘΕΜΑ: Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. , όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016

16-11-2017 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ:ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική ενημερότητα

16-11-2017 Έγγραφο Φ80000/45933/1891 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α’137) ...μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ανασφάλιστου/ης διαζευγμένου/ης

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α’137)

14-11-2017 Εγκύκλιος 41 ΕΦΚΑ: Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων ΠΡΩΗΝ ΟΑΣΘ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων  ΠΡΩΗΝ ΟΑΣΘ

2-11-2017 Έγγραφο Δ.ΑΣΦ. 1094/1433479 Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ,ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα δια βίου μάθησης και κολλέγια κ.λ.π. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΕΚ,ΚΕΚ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΑ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 Ν.4186/2013, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

19-10-2017 Εγκύκλιος 39 ΕΦΚΑ Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

18-10-2017 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/2017 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

5-10-2017 Εγκύκλιος 35 ΕΦΚΑ : Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2014) - Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που υποβάλλονται στο Δημόσιο (άρθρο 1 του ν. 4250/2014) - Διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή