Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

30-11-2017 Γενικό Έγγραφο ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./668/1560611 Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές.... έντονα καιρικά φαινόμεν

ΘΕΜΑ: Αναστολή καταβολής τρεχουσών εισφορών & ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων, εργοδοτών ή ασφαλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα σε περιοχές της Δ.Ε. Μεγάρων του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Νέας Περάμου του Δήμου Μεγάρων, στη Δ.Ε. Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας και στη Δ.Ε. Μάνδρας του Δήμου Μάνδρας Ειδυλλίας της Π.Ε. Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και επλήγησαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 15/11/2017.

28-11-2017 Έγγραφο Φ80020/46266/Δ15.760 : «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4488/2017, Α΄137.» ..ασφαλιστικές και συντάξιμες αποδοχές του Μ.Τ.Π.Υ.

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων του άρθρου 19 του ν.4488/2017, Α΄137.»

27-11-2017 Έγγραφο 4671 ΕΦΚΑ: Χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017

ΘΕΜΑ: Χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος έτους 2017

20-11-2017 Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ: Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. , όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016

ΘΕΜΑ: Αυτεπάγγελτη διαγραφή επιχειρήσεων από το Γ.Ε.ΜΗ. , όταν ο πραγματικός χρόνος διακοπής εργασιών είναι προγενέστερος της 23/11/2016

16-11-2017 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ:ΔΕΙΣΦΜΜ/1228/1490270: Χορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστική ενημερότητα

16-11-2017 Έγγραφο Φ80000/45933/1891 Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α’137) ...μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ανασφάλιστου/ης διαζευγμένου/ης

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 του ν.4488/2017 (Α’137)

14-11-2017 Εγκύκλιος 41 ΕΦΚΑ: Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων ΠΡΩΗΝ ΟΑΣΘ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικό καθεστώς μετόχων  ΠΡΩΗΝ ΟΑΣΘ

2-11-2017 Έγγραφο Δ.ΑΣΦ. 1094/1433479 Ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ,ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα δια βίου μάθησης και κολλέγια κ.λ.π. του άρθρου 31 ν.4186/2013, όπως ισχύει.

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΕΚ,ΚΕΚ,ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ,ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΑ Κ.Λ.Π. ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 Ν.4186/2013, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ.

19-10-2017 Εγκύκλιος 39 ΕΦΚΑ Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

18-10-2017 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Δ.ΑΣΦ.1010/1372291/2017 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή