Έκτακτο Τεχνικό Πρόβλημα

Λόγω βλάβης στο δίκτυο του ΟΤΕ μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την εταιρία μας στα ακόλουθα τηλέφωνα:

☎ 693.68.28.111
☎ 693.60.60.035

Αναμένουμε η βλάβη να αποκατασταθεί εντός των επόμενων ημερών.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Ε10/3 περί ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 30/6/2015.

IKA - 30-6-2015 ΑΔΑ:Ψ7ΩΒ4691ΩΓ-209

ΘΕΜΑ:ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΟΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΗΓΕΙ 30/6/2015.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Α42 / 5 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2015.

IKA 19-6-2015 ΑΔΑ:7ΝΘ44691ΩΓ-0ΘΖ

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Πάσχα οδηγών ταξί, έτους 2015.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9 ΟΑΕΕ Περί Επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

OAEE 10-6-25015 ΑΔΑ:ΩΚ2Η4691Ω3-ΓΓΞ

ΘΕΜΑ:Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 ΙΚΑ Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

ΙΚΑ 26-3-2015 ΑΔΑ:ΩΘΚ04691ΩΓ-8Ξ2

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΟΑΕΕ Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ "νέων" ασφαλισμένων

OAEE 20-3-2015 ΑΔΑ:7Λ8Η4691Ω3-ΜΚΧ

ΘΕΜΑ:Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ "νέων" ασφαλισμένων σύμφωνα με τις διατάξεις της αρ. Φ.10035/18679/304/2014 απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 3347/12-12-2014 - Τεύχος Δεύτερο)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑ 14 / 29-1-2015 ΦΕΚ Β΄374/ 18-3-2015 Αποτίμιση των χορηγουμένων απο τους Εργοδότες Παροχών σε είδος το έτος 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΙΚΑ 14/29-1-2015 ΦΕΚ Β΄ 374/ 18-3-2015

ΘΕΜΑ: Αποτίμηση των χορηγουμένων απο τους εργοδότες παροχών σε είδος για το έτος 2015 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 ΙΚΑ Συμπλήρωση -Τροποποίηση διατάξεων του Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ

IKA 2-3-2015 ΑΔΑ:75ΩΖ4691ΩΓ-ΩΣΠ

ΘΕΜΑ:Συμπλήρωση – Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 38 παρ. 1 και 2 , 39 και 40 παρ.1 , 2 και 3 του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. –Ε.Τ.Α.Μ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 ΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1/3/2015-29/2/2016

ΙΚΑ 20-2-2015 ΑΔΑ:Ω2Ψ64691ΩΓ-1ΗΤ

ΘΕΜΑ:ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΣΦ/ΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ 1/3/2015-29/2/2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 / ΙΚΑ Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων.

ΙΚΑ 17-2-2015  ΑΔΑ:ΩΕ544691ΩΓ-ΡΑΡ

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την πληρεξουσιότητα και την χρονική ισχύ των εξουσιοδοτήσεων.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 (ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ)

IKA 17-2-2015 ΑΔΑ:60ΨΜ4691ΩΓ-ΔΒΦ

ΘΕΜΑ:Εφαρμογή της ρύθμισης του Ν.4305/2014 στους υπαχθέντες στις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΑ. 2 της παρ. ΙΑ του Ν. 4152/2013.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή