Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

29-1-2018: Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο

ΘΕΜΑ: Επέκταση των παροχών μητρότητας στις παρένθετες, τεκμαιρόμενες μητέρες και στις γυναίκες που υιοθετούν τέκνο

29-1-2018: Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 ..καταβολή μειωμένης εισφοράς κλάδου σύνταξης κατά 50% ασφαλισμένων με 40 έτη ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016

22-1-2018 Εγκύκλιος 3 ΕΦΚΑ ΔΑΣΦ./86/105979 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

16-1-2018 Εγκύκλιος ΕΦΚΑ Δ.ΕΙΣΦ.Μ./7/73204 Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2017.

ΘΕΜΑ: Μη καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων οδηγών ταξί, έτους 2017.

11-1-2018 Απόφαση Δ.15-16/Φ.51010/250/7 ΦΕΚ Β΄ 14/ 10-1-18 Τροποποίηση απόφασης Υπ. Εργασίας "Οροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης"

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση του τίτλου και των διατάξεων του άρθρου 10 της αρ. Φ. Επαγ. ασφ./οικ.16/09.04.2003 (ΦΕΚ Β΄/462/17.04.2003) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Όροι λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης»

4-1-2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β' , 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

ΘΕΜΑ:Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ΄αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β' , 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων.

29-12-2017 Απόφαση 62134/4100 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορ

ΘΕΜΑ: Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής.

28-12-2017 Εγκύκλιος Φ.10043/οίκ. 62183/155 Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών...Διευκολύνσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

ΘΕΜΑ: Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια α) από τις πλημμύρες της 26ης Ιανουαρίου 2015 σε περιοχές του Δήμου Χίου της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, β) από τις πλημμύρες της 28ης και 29ης Νοεμβρίου 2016 σε περιοχές του Δήμου Λέσβου της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και γ) από τις πλημμύρες της 25ης και 26ης Σεπτεμβρίου 2017, σε περιοχές του Δήμου Σαμοθράκης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διευκολύνσεις για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

22-12-2017 Εγκύκλιος 48 ΕΦΚΑ: Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

ΘΕΜΑ: Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016

19-12-2017 Έγγραφο Δ.ΑΣΦ.1300/1644491 Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

ΘΕΜΑ: Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2017 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή