Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

30-7-2021 Εγκύκλιος 45 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 293224 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 66468 ΕΞ 2021/04-06-2021 (ΦΕΚ Β΄, 2484/10-06-2021) ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας για τη διαδικασία ......στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. 66468 ΕΞ 2021/04-06-2021 (ΦΕΚ Β΄, 2484/10-06-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διαδικασία κατάρτισης διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης στα πλαίσια του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

30-7-2021 Εγκύκλιος 42 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 292458/Σ.502 Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης που αμείβονται με εργόσημο.

 

29-7-2021 Εγκύκλιος 44 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 291392/Σ94347 Ρύθμιση Οφειλών _ Κοινοποίηση διατάξεων ..... που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Οφειλών _ Κοινοποίηση διατάξεων ..... που αφορούν πολυμερείς συμβάσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών.

27-7-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/51848 ΦΕΚ Β΄3335 Τροποποίηση της οικ.32085/ 1771/07.08.2020 ΚΥΑ «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ.32085/ 1771/07.08.2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148)» (Β’ 3371), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία οικ.34060/1857/31.08.2020 (Β’ 3673), οικ.45214/2418/13.11.2020 (Β’ 5176) και Δ.15/Δ’/10331/525/22.4.2021 (Β’ 1759) κοινές υπουργικές αποφάσεις

27-7-2021 Απόφαση Δ.15/Δ’/51846 ΦΕΚ Β' 3335 Τροποποίηση της Δ.15/Δ’/οικ. 37177/1459/22-9-2020 ΚΥΑ «Καθορισμός όρων υπαγωγής ..... για τις επιχειρήσεις εργοδότες των ακτοπλοϊκών μεταφορών, κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ. 37177/1459/22-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός όρων υπαγωγής και διαδικασία εφαρμογής των παρ. 3 και 4 του άρθρου 123 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) για τις επιχειρήσεις εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ακτοπλοϊκών μεταφορών, αναλογικά με την κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό, των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενων που ασφαλίζονται στον e-ΕΦΚΑ, πλην ΝΑΤ» (Β’ 4111), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπό στοιχεία Δ.15/Δ’/οικ.10390/402/ 22-4-2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1787)

23-7-2021 Απόφαση Αριθμ. οικ. 52108 ΦΕΚ Β΄3265 Εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης, από υπηρεσίες του e-EΦΚΑ

ΘΕΜΑ: Εξυπηρέτηση και παροχή διοικητικής πληροφόρησης μέσω τηλεδιάσκεψης, από υπηρεσίες του e-EΦΚΑ

22-7-2021 Γεν. Έγγραφο Αρ.Πρωτ. 281789 Έλεγχος εγκυρότητας του ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

ΘΕΜΑ: Έλεγχος εγκυρότητας του ενιαίου Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (Α.Α.Ε.) του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.)

 

15-7-2021 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 270762/Σ.87724 Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης - Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική Υπηρεσία Αίτησης - Δήλωσης παράλληλης μισθωτής απασχόλησης.

 

14-7-2021 Εγκύκλιος 41 ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 268324 Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/ Εξαιρέσεις.

ΘΕΜΑ: Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) – Απαλλασσόμενοι/ Εξαιρέσεις.

14-7-2021 Γεν. Έγγραφο 267368/Σ.86714 Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση Α.Μ.Κ.Α σε δικαιούχους της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή