Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

31-3-2022 Γεν. Έγγγραφο Αρ. Πρωτ. 151491 Παράταση μέχρι 30/9/2022 υποβολή Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. περιόδου από 1/1/2019 έως 30/9/2020 μισθωτών μηχανικών, έμμισθων δικηγόρων και πρόσωπων με έκδοση Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ.

ΘΕΜΑ: Παράταση μέχρι και 30/9/2022 της προθεσμίας υποβολής Συμπληρωματικών (04) Α.Π.Δ. εργοδοτών, που απασχόλησαν την περίοδο από 1/1/2019 έως 30/9/2020 μισθωτούς μηχανικούς, έμμισθους δικηγόρους και πρόσωπα που παρήχαν υπηρεσία με σύμβαση, από την οποία προέκυπτε υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών/Δ.Π.Υ.

28-3-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ.143500 Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση Α.Π.Δ. ως προς την καταβολή των ασφ. εισφορών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλ. υποβολή ΑΠΔ κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση Α.Π.Δ. ως προς την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ κατά το άρθρο 69 Ν.4635/2019

22-3-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 135800 Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την υποβολή Α.Π.Δ. στον e - Ε.Φ.Κ.Α. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, για πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

ΘΕΜΑ: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την υποβολή Α.Π.Δ. στον e - Ε.Φ.Κ.Α. εργοδοτών Οικοδομοτεχνικών Έργων, για πρόσωπα υπαγόμενα στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.

18-3-2022 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 96168 Παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους αιτούντες προαιρετικής ασφάλισης

ΘΕΜΑ: Παράταση χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας στους αιτούντες προαιρετικής ασφάλισης

15-3-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 121361 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας σε έμμισθες δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης χορήγησης επιδόματος μητρότητας σε έμμισθες δικηγόρους του ιδιωτικού τομέα

14-3-2022 Γεν. Έγγραφο Αρ. Πρωτ. 119907 Προσδιορισμός των ασφ. εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.09.2021, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των

ΘΕΜΑ: Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, στις περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τον σεισμό της 27ης.09.2021, λόγω αναστολής ή καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους.

11-3-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 116451 Παράταση έως 31/03/2022 της προθεσμίας: • υποβολής (Α.Π.Δ.) εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021 και • καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικ

ΘΕΜΑ: Παράταση έως 31/03/2022 της προθεσμίας:
• υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων & Οικοδομοτεχνικών Έργων μισθολογικής περιόδου Ιανουαρίου 2022 και Δώρου Χριστουγέννων 2021 και
• καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών

10-3-2022 Εγκύκλιος 9 e- ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 114168 Τροποποίηση και ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν το ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς των μετόχων Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.

8-3-2022 Γεν. Έγγραφο e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 109873 Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης ειδικής άδειας ασθένειας εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19

2-3-2022 Εγκύκλιος 8 e-ΕΦΚΑ Αρ. Πρωτ. 102008 Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2022

ΘΕΜΑ: Χορήγηση - παράταση ασφαλιστικής ικανότητας για το ασφαλιστικό έτος 2022

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή