Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Γ.Ε. ΙΚΑ- Α22/409/9 - Μείωση Εισφορών...

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ - 29-7-2014 - ΑΔΑ: Β31Δ4691ΩΓ-ΣΩ6

ΘΕΜΑ: Μείωση εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014.

ΕΓΓ Φ.10035/13273/605 - Ασφάλιση Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 18-7-2014 - ΑΔΑ: ΒΑΟΡΛ-ΝΥΡ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

ΕΓΚ 49 [10-7-2014]-Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων..

ΙΚΑ - 11-7-2014 - ΑΔΑ: 75ΝΠ4691ΩΓ-ΞΙΝ

ΘΕΜΑ: 1. Απογραφή των εμμέσων ασφαλισμένων (προστατευομένων μελών) και των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου. Επανακαθορισμός/απλοποίηση των διαδικασιών απογραφής και μεταβολής στοιχείων των ασφαλισμένων. 2.Τροποποίηση της διαδικασίας απόδοσης ασφαλιστικής ικανότητας. Δημιουργία Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων Περίθαλψης. Κοινοποίηση Υπουργικής Απόφασης.

ΓΕΝ.ΕΓΓ Α02/1102/72 [10-7-2014]-Συμπλήρωση οδηγιών..

ΙΚΑ - 11-7-2014 - ΑΔΑ: ΩΦΓΨ4691ΩΓ-ΣΛΓ

ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση οδηγιών για την απογραφή εργαζομένων από τους εργοδότες τους, εφόσον τηρήθηκαν οι διατυπώσεις αναγγελίας των στοιχείων απασχόλησής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ε40/546 [7-7-2014]

ΙΚΑ - 8-7-2014 - ΑΔΑ: ΩΟΑ24691ΩΓ-ΣΔΗ

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις για τον Έλεγχο Δηλωθέντων-Καταβληθέντων (Ε.Δ.Κ.), και το χρόνο ενημέρωσης ασφαλιστικής ιστορίας.

ΕΓΚ 48 ΙΚΑ [30-6-14] - Kατάργηση Eιδικού Βιβλίου Nεοπροσλαμβανόμενου

ΙΚΑ - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ -30-6-2014 - ΑΔΑ: Β2ΠΟ4691ΩΓ-3ΕΤ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση της υποχρέωσης τήρησης του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού – Έλεγχος τήρησης του εντύπου Ε4 (Πίνακας Προσωπικού) του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας – Επιβολή και ύψος διοικητικών κυρώσεων (πρόστιμα) – Επιβολή άλλων κυρώσεων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.80000/οικ.12777/505 [18-6-2014]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 24-6-2014

ΘΕΜΑ: Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές ασθένειας σε είδος κατ' εφαρμογή ων διατάξεων της υποπαραγράφου Α3 του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 (Α,85)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16 [10-6-2014]

ΟΑΕΕ - 12-6-2014 - ΑΔΑ: ΒΖΟΞ4691Ω3-Σ0Ξ

ΘΕΜΑ: Επιλογή ασφαλιστικού φορέα μεταξύ ΟΑΕΕ και ΙΚΑ - ΕΤΑΜ νέων ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4254/2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 [11-6-2014]

ΙΚΑ - 12-6-2014 - ΑΔΑ: 611Υ4691ΩΓ-ΨΞ7

ΘΕΜΑ: Μείωση εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ80020/οικ.10409/417 [5-6-2014]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 6-6-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΥ0Λ-ΞΩ3

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4261/2014 (A΄ 107) - Ατομικές μερίδες ασφάλισης

 

 
 

Επίκαιρο Σεμινάριο (21/9/2021)
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας με θέμα:

«Οι τελευταίες αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία σύμφωνα με το Ν.4808/2021 & Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4826/2021»

Δηλώστε Συμμετοχή!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή