Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.80000 /οικ. 996 /51 [5-6-2014]

Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας - 6-6-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΥ0Λ-ΦΔ4

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 -Τροποποιήσεις στο ασφαλιστικό καθεστώς των ωφελουμένων από τα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα του Ο.Α.Ε.Δ.

Γενικό Έγγραφο Α11/181 [2-6-2014]

ΙΚΑ - 3-6-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΥΞ4691ΩΓ-5ΓΔ

ΘΕΜΑ: Aσφαλιστική ικανότητα ανέργων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40 [21-5-2014]

ΙΚΑ - 22-5-2014 - ΑΔΑ:ΒΙΙΠ4691ΩΓ-5ΩΤ

ΘΕΜΑ: Παροχές ασθένειας σε χρήμα

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 80020/οικ. 8355/327 [13-5-2014]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 20-5-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΦ8Λ-6ΙΛ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (A΄85). Κατάργηση – αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 36 [7-5-2014]

ΙΚΑ - 12-5-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΦΔ4691ΩΓ-ΤΘΜ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση εγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4225/2014, περί διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ των Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και των Ταμείων υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35

ΙΚΑ - 6-5-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΦΦ4691ΩΓ-ΛΦ6

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 Ν.4225/2014 - Ένταξη σε ρύθµιση των οφειλών

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.80000/οικ. 8063/586 [2-5-2014]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 5-5-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΦΓΛ-Π6Μ

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου πρώτου, παράγραφος ΙΑ, υποπαράγραφος ΙΑ3 του ν. 4254/2014 - (Μειώση του μη μισθολογικού κόστος των επιχειρήσεων)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 30

ΙΚΑ - 9-4-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΗ34691ΩΓ-7ΙΓ

ΘΕΜΑ: Κατάργηση του ΟΠΑΔ-μεταφορά αρμοδιοτήτων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/72

ΙΚΑ - 8-4-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691ΩΓ-Θ1Τ

ΘΕΜΑ: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2014 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε57/4

ΙΚΑ - 24-3-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΞ64691ΩΓ-35Ο

ΘΕΜΑ: Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας σε εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων που οι απασχολούμενοι τους υπάγονται στην ασφάλιση Ε.Τ.Ε.Α., Τ.Α.Π.Ι.Τ., Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

 
 

Επίκαιρο Σεμινάριο (21/9/2021)
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας με θέμα:

«Οι τελευταίες αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία σύμφωνα με το Ν.4808/2021 & Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4826/2021»

Δηλώστε Συμμετοχή!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή