Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ-Φ40021/οικ. 4284/175 [24-2-2014]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 25-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΡΛ-Υ0Η

ΘΕΜΑ: Θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας ασφαλισμένων Ι.Κ.Α-Ε.Τ.ΑΜ και παράτασης ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 18 / T01/652/7

ΙΚΑ - 24-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΝΟΥ

ΘΕΜΑ: Απεικόνιση της Επικουρικής Ασφάλισης στην Α.Π.Δ., μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, των ήδη αυτοαπασχολούμενων του Ε.Τ.Ε.Α. και καταβολή εισφορών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 17 /Τ01/652/6

ΙΚΑ - 24-2-12014 - ΑΔΑ: ΒΙΕ94691ΩΓ-ΜΙΦ

ΘΕΜΑ: Απεικόνιση των Ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α, από 1-12-2013, στην Α.Π.Δ. μέσω ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, των μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβολή εισφορών.

Εγκύκλιος Ε40 /120

IKA - 20-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕ74691ΩΓ-ΕΘΗ

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικής περιόδου 12/2013 & 1/2014 εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 /ΔΙΕΣ/Φ10/45/272037 [18-2-2014]

ΟΑΕΕ - 19-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΕΒ4691Ω3-ΤΙ4

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση οφειλών από αναδρομική αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας, εκτός Μηχανογραφικού Συστήματος

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9505/3874/011

ΕΤΕΑ - 6-2-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΡΔΟΡΕΩ-ΜΕΗ

ΘΕΜΑ: Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών του Δημοσίου τομέα ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 [30-1-2014]

ΟΓΑ - 31-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΛΛΜ4691ΩΔ-ΚΨΥ

ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και καταβολής του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13/Τ01/652/2341 [27-1-2014]

ΙΚΑ - 28-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨ14691ΩΓ-Υ7Χ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση έγγράφων οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α. σχετικά με την έναρξη συνταξιοδότησης ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6/Α20/251/5 [24-1-2014]

ΙΚΑ - 27-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΞ4691ΩΓ-603

ΘΕΜΑ: Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση απασχολουμένων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης και Κολλέγια.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 [22-1-2014]

ΙΚΑ - 23-1-2014 - ΑΔΑ: ΒΙΨΡ4691ΩΓ-9ΓΕ

ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 20 του ν. 3801/2009. β)Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθ. 8 του ν. 3801/2009, για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθμού, στο οποίο χορηγείται σύνταξη λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου. γ) Συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας μονίμων υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους επέλεξαν ως ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό φορέα το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

 
 

Επίκαιρο Σεμινάριο (21/9/2021)
Εργατικής και Ασφαλιστικής Νομοθεσίας με θέμα:

«Οι τελευταίες αλλαγές στην Εργατική Νομοθεσία σύμφωνα με το Ν.4808/2021 & Ο Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4826/2021»

Δηλώστε Συμμετοχή!

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή