Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 27 ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ 21-5-2013

ΘΕΜΑ : «Προϋποθέσεις ασφάλισης των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 23 ΟΑΕΕ

OAEE 10-5-2013

ΘΕΜΑ: Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ10034/οικ12579/328

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 26-4-2013

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 81  του ν.4144/2013(ΦΕΚ 88Α), σχετικά με την ασφάλιση εργατών γης για το έτος 2012.

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ 10057/ οικ 11988/ 732

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25-4-2013

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρσθμίσεων του άρθ. 46 παρ.1 του ν.4144/2013 (τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4075/2012)  

Σημείωση: Ρυθμίσεις σχετικά με το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ιδίως το πρώην ΤΑΤΤΑ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21 ΟΑΕΕ

OAEE 22-4-2013

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία χορήγησης του Ειδικού Βιβλίου Κυκλοφορίας ΤΑΞΙ »

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 20 ΟΑΕΕ

OAEE 22-4-2013

ΘΕΜΑ :«Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Οργανισμού κατά το μέρος που αφορούν στην ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ανωνύμων Εταιρειών με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 15 ΟΑΕΕ

OAEE 11-4-2013

ΘΕΜΑ: α) Νέα ηλικιακά όρια για την καταβολή του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ( Ε.Κ.Α.Σ. )

β) Προϋποθέσεις καταβολής του Ε.Κ.Α.Σ για το έτος 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 ΟΑΕΕ

OAEE 10-4-2013

ΘΕΜΑ : «Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 3846/10»

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ( Το άρθρο 25 του ν. 3846/10,  αφορά την ασφάλιση επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 ή 3100 σε νησιά).

ΕΓΓΡΑΦΟ Α11/42

ΙΚΑ 20-3-2013

ΘΕΜΑ: «Δικαίωμα παροχών ασθένειας και ασφαλιστικής κάλυψης των προσώπων που αμείβονται με εργόσημο»

ΕΓΓΡΑΦΟ 8672/1803

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 19-3-2013

ΘΕΜΑ: Οριστική καταπολέμηση φαινομένων παραβατικότητας –Εξυγίανση ασφαλιστικού συστήματος

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή