Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ 20079/ 2013 ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ 9-3-2013

ΘΕΜΑ «Υπαγωγή στην ασφάλιση όλων των κλάδων και λογαριασμών του ΟΑΕΔ των συμβασιούχων έργου και των εργαζομένων σε ατομικές επιχειρήσεις συζύγων ή συγγενών α΄ και β΄ βαθμού».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 14 / 2013

ΙΚΑ 4-3-2013

ΘΕΜΑ : 1. Τροποποίηση από 1/1/2013 της συχνότητας υποβολής των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.).

2. Περίοδοι υποβολής Α.Π.Δ. μισθολογικών περιόδων από 1/1/2013 έως 31/12/2013.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 9/2013

IKA 4-2-2013

ΘΕΜΑ: Ποινική Ευθύνη Διοικούντων Νομικά Πρόσωπα - Αυτόφωρη Διαδικασία.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 13 / 2013

IKA 1-3-2013

ΘΕΜΑ : «Εναρμόνιση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών «παλαιών» και «νέων» ασφαλισμένων, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10 / 2013

IKA 13-2-2013

ΘΕΜΑ : «Κατάταξη σε ασφαλιστικές κλάσεις των αμειβομένων μισθωτών με κυμαινόμενες αποδοχές και αποτίμηση των παροχών σε είδος, για το έτος 2013»

ΕΓΓΡΑΦΟ Φ.80000/οικ.27047/1800

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012 και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 71 ΙΚΑ

ΙΚΑ 21-11-2012

ΘΕΜΑ : Κατάργηση εργοδοτικών εισφορών υπέρ Ο.Ε.Κ. και Ο.Ε.Ε. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10034/οικ.26973/483

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012]

ΘΕΜΑ: Δημοσίευση του 4093/2012 (άρθρο πρώτο, υποπαράγρ.ΙΑ.6, παράγρ. 7, ΦΕΚ Α, 222/12-11-12) αναφορικά μετην παράταση λήξης της ασφάλισης στον ΟΓΑ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10070/οικ.27093/1799 21-11-2012]

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης - 21-11-2012

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση διατάξεων του ν.4093/2012 και παροχή οδηγιών προς τους Τομείς Σύνταξης και Ασφάλισης του κλάδου κύριας αφάλισης του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ80000/οικ.27037/1797

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», που αφορούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους των πρώην ειδικών ταμείων

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή