Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56 ΙΚΑ

IKA 2-8-2012

ΘΕΜΑ : Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ..

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

IKA 1-8-2012

ΘΕΜΑ :«Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. περί της Κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για τα έτη 2011 και 2012».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 ΟΑΕΕ

OAEE 27-7-2012

ΘΕΜΑ : «Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ 27-7-2012

ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/118

ΙΚΑ 15-6-2012

ΘΕΜΑ : «Υποβολή Α.Π.Δ. - Προθεσμία καταβολής εισφορών»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΙΚΑ 03-05-2012

ΘΕΜΑ : «Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών και υλοποίηση των διατάξεων ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων (Α.Π.Δ.), προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ10221/οικ9547/650

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 30-4-2012

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΕΑ ΛΙΣΤΑ ΒΑΕ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Άρθρου 31 του ν.4075/2012 (ΦΕΚ 89 Α΄)».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Ε10/9

ΙΚΑ 23-4-2012

ΘΕΜΑ :

«Περί της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών»
ΕΓΓΡΑΦΟ Γ 99/1/94

IKA 17-4-2012

ΘΕΜΑ: «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Α΄ τριμήνου 2012 εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/91

ΙΚΑ 10-4-2012

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της διαδικασίας απεικόνισης της ασφάλισης στις Α.Π.Δ.των ασφαλισμένων του τ. Τ.Α.ΞΥ..

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή