Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 45 ΙΚΑ

ΙΚΑ 6-12-2016 ΑΔΑ:79Ε94691ΩΓ-26ΤΘΕΜΑ:Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 0,20 ΕΥΡΩ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.. Β. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΕΞΩΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/12/2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ.. Γ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. & ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑ – ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8 ΟΓΑ Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

ΟΓΑ 8-12-2016 ΑΔΑ:ΩΓΞ94691ΩΔ-ΩΚ0

ΘΕΜΑ:Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 ΙΚΑ Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων

ΙΚΑ 6-12-2016 ΑΔΑ:694Τ4691ΩΓ-ΥΛΒ

ΘΕΜΑ:Ασφάλιση Πωλητών Λαϊκών Λαχείων μετά την 1/5/2014 ημερομηνία ισχύος της σύμβασης παραχώρησης του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας, προβολής και διαχείρισης των Κρατικών Λαϊκών Λαχείων σε ιδιώτη.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Α23/268/8 Γνωστοποίηση της γνωμοδότησης 136/2016 του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας.

ΙΚΑ 15-11-2016 ΑΔΑ:794Δ4691ΩΓ-Π1Ε

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ.80020/οικ.44251/Δ15.750 Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 74 έως 79 και 84 του ν.4387/2016 Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - 7-11-2016 - ΑΔΑ:7ΤΜ8465Θ1Ω-ΖΒ2

ΘΕΜΑ:«Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 74 έως 79 και 84 του ν.4387/2016 (Α΄85) - Μετονομασία του Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) - Ένταξη ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 34 ΙΚΑ Α20/251/41 περί ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών

ΙΚΑ 26-9-2016 ΑΔΑ:6ΦΡΥ4691ΩΓ-23Ψ

ΘΕΜΑ:Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΙΚΑ Α20/251/37 περί ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης

ΙΚΑ 21-9-2016 ΑΔΑ:ΩΕΨ94691ΩΓ-ΘΜΙ

ΘΕΜΑ:Σχετικά με την ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ αντισυμβαλλόμενου συμφώνου συμβίωσης λόγω απασχόλησής του σε ατομική επιχείρηση εργοδότη , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1759/88.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ E40/627 Εργοδοτική εισφορά 20 Ευρώ για τον Ε.Λ.Π.Κ.

ΙΚΑ 5-9-2016 ΑΔΑ:Ω7ΨΕ4691ΩΓ-ΝΕΡ

ΘΕΜΑ:Εργοδοτική εισφορά ποσού 20 Ευρώ ανά εργαζόμενο για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.) που αποτελεί πόρο του ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών του Ο.Α.Ε.Δ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΙΚΑ Σ81/39 Εφαρμογή άρθρου 103 του Ν. 4387/2016 περί Επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών.

ΙΚΑ 31-8-2016 ΑΔΑ:Ω9Φ04691ΩΓ-ΜΔ7

ΘΕΜΑ:«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 103 του Ν. 4387/2016.»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΚΑ Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

ΙΚΑ 19-7-2016 ΑΔΑ: 6ΞΘ84691ΩΓ-3Φ5

ΘΕΜΑ:Αύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή