Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68 / 2011 ΙΚΑ

ΙΚΑ  09-09-2011

ΘΕΜΑ : Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 8/2011_ΟΓΑ

Ο.Γ.Α. 5-09-2011

ΘΕΜΑ : α) Αυτεπάγγελτη διαδικασία ρύθμισης οφειλών Κλάδου Κύριας Ασφάλισης β) Πίνακες Υποχρέων καταβολής εισφοράς Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών Α΄εξαμήνου 2011 -Μητρώα αυτοτελώς απασχολούμενων ασφαλισμένων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 65/2011

ΙΚΑ    5-09-2011

ΘΕΜΑ : «Αναγνώριση στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ χρόνου για τον οποίο δεν έχει χωρήσει ασφάλιση σε οιονδήποτε φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης ή το Δημόσιο»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56/2011

ΙΚΑ 11-08-2011

ΘΕΜΑ: Χορήγηση οξυγονοθεραπείας κατ΄οίκον .

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 53/2011

ΙΚΑ 4-08-2011

ΘΕΜΑ:Ανάθεση αρμοδιότητας στους Διευθυντές των Τοπικών Υποκαταστημάτων Απονομής Συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παροχή στοιχείων σε ασφαλιστικό οργανισμό που κρίνει συνταξιοδοτικό αίτημα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4202/61 Διαδοχικής Ασφάλισης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 49/2011

ΙΚΑ 25-07-2011

ΘΕΜΑ:Ασφαλιστική τακτοποίηση του προσωπικού των σχολικών μονάδων που υπηρετούν σε θέσεις του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 48/2011

ΙΚΑ 22-07-2011

ΘΕΜΑ:Αύξηση εισφοράς υπέρ του Κλάδου Ανεργίας του ΟΑΕΔ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44/2011

ΙΚΑ 7-07-2011

ΘΕΜΑ:Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων των ΟΤΑ Α΄και Β΄βαθμού, του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης καθώς και του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3852/2010 - Πρόγραμμα Καλλικράτης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 41/2011

ΙΚΑ  21-06-2011

ΘΕΜΑ :Νέες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του άρθρ. 51 παρ. 4 Ν. 2084/92 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Κοινοτικών Κανονισμών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38/2011

ΙΚΑ 1-06-2011

ΘΕΜΑ: Παροχή λουτροθεραπείας σε δικαιούχους για το έτος 2011.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή