Μοιραστείτε το

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 68 IKA

ΙΚΑ 23-10-2012

ΘΕΜΑ : «Κοινοποίηση διατάξεων ρύθμισης καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/182 ΙΚΑ

IKA 19-10-2012

ΘΕΜΑ : «Καταβολή εισφορών υπέρ ΟΕΚ και ΟΕΕ».

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/183

IKA 19-10-2012

ΘΕΜΑ : «Παράταση προθεσμίας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Γ΄ τριμήνου 2012 και μηνός Σεπτεμβρίου 2012 Εργοδοτών Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων αντίστοιχα»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/175
IKA 2-10-2012

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 56 ΙΚΑ

IKA 2-8-2012

ΘΕΜΑ : Νέα ποσοστά πρόσθετης επιβάρυνσης εισφορών για παραβάσεις που αφορούν εκπρόθεσμη υποβολή Α.Π.Δ..

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

IKA 1-8-2012

ΘΕΜΑ :«Κοινοποίηση οδηγιών του Ε.Τ.Ε.Α.Μ. περί της Κατάταξης των φυσικών προσώπων κρεοπωλών στην 25 ασφαλιστική κλάση για τα έτη 2011 και 2012».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 44 ΟΑΕΕ

OAEE 27-7-2012

ΘΕΜΑ : «Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ)»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 42 ΟΑΕΕ

ΟΑΕΕ 27-7-2012

ΘΕΜΑ: «Επιλογή κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Γ99/1/118

ΙΚΑ 15-6-2012

ΘΕΜΑ : «Υποβολή Α.Π.Δ. - Προθεσμία καταβολής εισφορών»

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΙΚΑ 03-05-2012

ΘΕΜΑ : «Αυτασφάλιση στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απολυμένων ηλικίας 55-64 ετών και υλοποίηση των διατάξεων ως προς την απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων (Α.Π.Δ.), προθεσμία υποβολής Α.Π.Δ. και καταβολής εισφορών.

 
 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Κύλιση στην Αρχή